V2014

1. Alfabedeki harflerin sıralaması dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. " آشكار " kelimesinin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf birleşmesinde bir yanlışlık vardır?

4. Aşağıdaki harekelerden hangisi harfin altına konur?

5. "Beğlik" kelimesinin Arap harfli yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

6. Türkçe kelimelerdeki o, ö, u, ü ünlülerinin yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. Türkçe e ünlüsünün yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin Arap harfli yazımı yanlıştır?

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

10. Türkçe kelimelerin ünsüzleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11. Aşağıdaki edatlardan hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

12. Aşağıdaki ünlemlerden hangisinin Arap harfli yazımı yanlıştır?

13. "Kaçalım" fiilinin Arap harfli yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

14. Türkçe gereklilik kipinin eki aşağıdakilerden hangisidir?

15. Aşağıdaki rakamlardan hangisinin okunuşu yanlıştır?

16. Aşağıdaki zarflardan hangisinin anlamı yanlıştır?

17. Aşağıdaki iyelik eklerinden hangisinin yazımı yanlıştır?

18. Eklerin yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.-lık, -lik, -luk, -lük, isim yapım ekiyle yazılmış kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

20. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 20

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş Soru 6Boş Soru 7Boş Soru 8Boş Soru 9Boş Soru 10Boş Soru 11Boş Soru 12Boş Soru 13Boş Soru 14Boş Soru 15Boş Soru 16Boş Soru 17Boş Soru 18Boş Soru 19Boş Soru 20Boş