V2012

1. Aşağıdakilerden hangisi kâf-ı fârisi adıyla anılan harftir?

2. Aşağıdakilerden hangisi "tenvin"in tanımıdır?

3. صداقت kelimesinin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

4. İranlılar tarafından Arap alfabesine ilave edilen harfler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

5. Osmanlı Türkçesinin ikinci dönemine ne ad verilir?

6. Arapça ünlülerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7. عharfiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8. Aşağıdaki harflerden hangisinin Arapçada kalın şekli vardır?

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi genizsi n ile yazılmaz?

10."Yıkamaktayım" fiilinin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi cümle içinde iki defa tekrar edilen edatlardan değildir.

12. Aşağıdaki edatlardan hangisinin anlamı yanlıştır?

13. Türkçede kelime başındaki ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14. Türkçe fiillerde dilek-şart kipinin çekimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Aşağıdaki ön edatlardan hangisinin okunuşu yanlıştır?

16. Aşağıdaki zarflardan hangisinin yazımı yanlıştır?

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

18. Aşağıdaki eklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

19. Aşağıdaki hal eklerinden hangisinin yazımı yanlıştır?

20. Aşağıdaki Türkçe zamirlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 20

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş Soru 6Boş Soru 7Boş Soru 8Boş Soru 9Boş Soru 10Boş Soru 11Boş Soru 12Boş Soru 13Boş Soru 14Boş Soru 15Boş Soru 16Boş Soru 17Boş Soru 18Boş Soru 19Boş Soru 20Boş