VİZE 2015

1. عرقمه kelimesinin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

2. Aşağıdakilerden hangisi med işaretinin doğru tanımıdır?

3. Aşağıdaki harflerden hangisi "Kâf-ı Fârisî" olarak adlandırılır?

4. Türkçe e ünlüsünün yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin harf birleşmesinde bir yanlışlık vardır?

6. ک ,ف ,ا ,ل ,ت seslerinden oluşan aşağıdaki kelimelerin hangisinde harflerin bitişme şekli doğrudur?

7. Aşağıdaki harekelerden hangisi harfin altına konur?

8. "Mahkeme" kelimesinin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

9. "Paşa" kelimesinin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

10. “Sevgi” kelimesinin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdaki zarflardan hangisinin yazımı yanlıştır?

12.-lık, -lik, -luk, -lük, isim yapım ekiyle yazılmış kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

13. Aşağıdaki edatlardan hangisinin anlamı yanlıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?

15. Aşağıdaki edatlardan hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

16. Türkçe kelimelerin ünsüzleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17. Aşağıdaki iyelik eklerinden hangisinin yazımı yanlıştır?

18. Türkçe eklerin yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19. Aşağıdaki ünlemlerden hangisinin anlamı yanlıştır?

20. Aşağıdaki isim yapım eklerinden hangisinin yazımı yanlıştır?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 20

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş Soru 6Boş Soru 7Boş Soru 8Boş Soru 9Boş Soru 10Boş Soru 11Boş Soru 12Boş Soru 13Boş Soru 14Boş Soru 15Boş Soru 16Boş Soru 17Boş Soru 18Boş Soru 19Boş Soru 20Boş