VİZE 2017

1. Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) Osmanlı Türkçesi alfabesinde nasıl gösterilir)

2. چوراق kelimesinin doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

3. "Sâlimen" kelimesinin Arap harfleriyle yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin Arap harfleriyle yazılışında cezm ( ْ ) işareti bulunmaz?

5. ْسدّهkelimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin okunuşu doğrudur?

7. İranlılar tarafından Arap alfabesine ilave edilen harfler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin okunuşu yanlıştır?

9. Aşağıdaki Türkçe kelimelerden hangisinin yazımında ünlüler gösterilmemiştir?

10. "علی الخصوص" bağlama edatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

11. Dilek-şart çekimiyle çekimlenmiş aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

12.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

13. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde gereklilik kipinin yazılışında yanlışlık yapılmıştır?

14. Osmanlı Türkçesinde kullanılan "buna göre" anlamına gelen zarf aşağıdakilerden hangisidir?

15. دوشورمكfiilinin istek-emir kipinin olumsuz 1. çokluk şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

16. "Başlayıp" kelimesinin Arap harfleriyle doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?Türkçe kelimelerin ünsüzleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bildirme eki yanlış yazılmıştır_

18. "-cık, -cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük" ekinin yazılışı aşağıdaki kelimelerin hangisinde doğrudur?

19. Aşağıdakikelimelerden hangisinin okunuşu yanlıştır?

20. Aşağıdaki harflerden hangisi Osmanlı Türkçesi alfabesinde yer aldığı halde Türkçe kelimelerin yazılışında hiçbir zaman kullanılmaz?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 20

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş Soru 6Boş Soru 7Boş Soru 8Boş Soru 9Boş Soru 10Boş Soru 11Boş Soru 12Boş Soru 13Boş Soru 14Boş Soru 15Boş Soru 16Boş Soru 17Boş Soru 18Boş Soru 19Boş Soru 20Boş