VİZE 2019

1. Med (~ ) işaretinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

2. Türkçe kelimelerdeki o, ö, u, ü ünlülerinin yazımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin Arap harfleriyle yazılışında cezm ( ْ ) işareti bulunmaz?

4. Aşağıdaki harflerden hangisinin kalın ya da ince hali yoktur?

5. "Tenvin" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 5

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş