VİZE 2021

1. Aşağıdaki kelimelerİn hangisinde günümüzde "e" olarak okunan ses (ی) harfi ile karşılanmıştır?

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin Arap harfleriyle yazımında kalın seslendirilmesi gereken bir harf vardır?

3. Aşağıdaki harflerden hangisi İranlılar tarafından Arap alfabesine ilave edilen harflerden biridir?

4. Aşağıdaki harflerden hangisinin Osmanlı Türkçesi alfabesinde kalın ve ince hali için birer harf vardır?

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin Arap harfleriyle yazımında şedde kullanılır?

6. Aşağıdakilerden hangisi med işaretinin doğru tanımıdır?

7. Osmanlı Türkçesinin XV. Yüzyılın ortasından XIX. Yüzyıla kadar devam eden dönemine ne ad verilir?

8. Aşağıdakilerden hangisi "yıldan yıla" anlamına gelir?

9. Aşağıdaki harekelerden hangisi harfin altına konur?

10. Türkçe gereklilik kipinin eki aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdaki rakamlardan hangisinin okunuşu yanlıştır?

12.Aşağıdaki Türkçe kelimelerden hangisinin yazımında ünlüler gösterilmemiştir?

Test Bilgileri

Bu test 0 kez çözüldü.

Puan Durumu: 0

Doğru Cevap Sayısı : 0 Yanlış Cevap Sayısı : 0

Boş Cevap Sayısı : 12

Soru 1Boş Soru 2Boş Soru 3Boş Soru 4Boş Soru 5Boş Soru 6Boş Soru 7Boş Soru 8Boş Soru 9Boş Soru 10Boş Soru 11Boş Soru 12Boş